Domburg in Demand (T)HD/?
        Farouck di Scottatura (T) HD/? Avril di Scottatura (T)
  van de Pillendijk Hagar (T) HD/A van de Pillendijk Diva (T) HD/? Sheitan du Domaine du Hutteau(T) HD/?
van de Pillendijk Kampihe (T)
HD/?
      Grimmendans Xaikan (T) HD/?
van de Pillendijk Fienne (T) HD/B       van de Pillendijk Darco (T) HD/?
  Grimmendans Eamon (T) HD/? Canela del Segadal (T)
        Casarborgs Foxi Eloisa(T) HD/? Magnum de la Clarière
aux Louves (T)
              High clearings Zenobie (T)
 
PEDIGREE